Kategoria:

Moni Kehräämön toimija muuttamassa

ehräämön toimijoista moni on vuokrien nousun myötä joutunut miettimään toimintansa jatkoa. Tilojen vaihdoksia on tapahtumassa kiinteistön sisällä, mutta useampi toimija on myös lähdössä pois Kehräämöltä kokonaan uusiin tiloihin. Joidenkin vuokralaisten jatkosuunnitelmat ovat vielä avoinna.

Julkaistu :
Kategoria:

Kehräämö-yhteistyöneuvottelut alkavat jälleen

Orimattilan kaupunki aikoo jatkaa Kehräämö-yhteistyöneuvotteluja kiinteistön uuden omistajan Vesa Laurinmäen kanssa. Poliittista yksimielisyyttä asialle ei löytynyt, kun kaupunginjohtaja Kalle Larsson tiedusteli valtuustoryhmiltä niiden kantoja neuvotteluihin lähtemiselle. Liike Nyt ja keskusta ovat neuvottelujen aloittamista vastaan, sen sijaan muissa ryhmissä neuvotteluihin suhtauduttiin myönteisesti.

Julkaistu :
Kategoria:

Laurinmäki pani heti tuulemaan Kehräämöllä

Orimattilan Kehräämön uusi omistaja Vesa Laurinmäki tapasi viime torstaina Kehräämön yrittäjiä ja kertoi heille tulevista suunnitelmista. Samalla käynnillään Laurinmäki kiersi kiinteistönhoitoalan yhteistyökumppaninsa Rami Remeksen kanssa kiinteistössä kartoittamassa kohteita, jotka vaativat pikaista kunnostamista jo ennen talvea.

Julkaistu :
Kategoria:

Kehräämön nykyvaiheet kuin suoraan 25 vuoden takaa

Katsaus lähihistoriaan noin 25 vuoden taakse osoittaa, että tänä vuonna eletyt ja yhä meneillään olevat vaiheet Kehräämöön liittyen ovat monilta osin yhteneväiset Sellgren oy:n konkurssin jälkeiseen aikaan nähden. Aivan kuin nyt, myös silloisiin vaiheisiin mahtui muun muassa kaupungin mukana oloa, aiesopimusta, kunnostussunnitelmaa, päätöksiä, erimielisyyttä ja valituksia. Kaupunki oli jo ostamassa kiinteistöä, mutta lopulta ostosuunnitelmat torpattiin.

Julkaistu :
Kategoria:

Kehräämön yrittäjät laatineet varasuunnitelmia

Kehräämön yrittäjät saivat tiistaina kaupungin toimesta katsauksen Kehräämön tilanteesta. Samalla yrittäjät kertoivat myös omista kokemuksistaan ja suunnitelmistaan. Useammalla toimijalla on jo olemassa varasuunnitelmia, jos tilanne etenisi siihen, että vuokralaisilla olisi edessään lähtö kiinteistöstä. Kehräämön tiloissa on kuitenkin sellaisiakin yrityksiä, joiden siirtyminen toiseen paikkaan on liki mahdotonta.

Julkaistu :
Kategoria:

Kaupungin Kehräämö-aikeet uhkaavat kariutua

Orimattilan kaupungin ja Vesa Laurinmäen väliset suunnitelmat Kehräämöstä uhkaavat kariutua, sillä pantinhaltijana olevan Danske Bankin antama aika on valumassa loppuun.
Kehräämöstä ehdollisen tarjouksen jättänyt Laurinmäki kertoo saaneensa viikonloppuna konkurssipesältä tiedon, jonka mukaan pankki pyrkii tekemään kaupat pikaisesti olemassa olevien tarjousten perusteella. Niin kaupunginjohtaja Kalle Larsson kuin Vesa Laurinmäkikin pitivät maanantain tietojen valossa todennäköisenä, että heidän yhteistyökuvionsa raukeaa.

Julkaistu :
Kategoria:

Kaupunginhallitus hyväksyi aiesopimuksen

Orimattilan kaupunginhallitus hyväksyi viime viikolla aiesopimuksen Kehräämön tilojen vuokraamisesta äänin 7–2. Keskusta oli sopimuksen hyväksymistä vastaan. Selkeä enemmistö oli kuitenkin utelias selvittämään kiinteistön kunnon senkin uhalla, että kaupungille lankeaisi puolet selvityskustannuksista.

Julkaistu :