Työllisyysasteen nostamiseen tähdätään muun muassa panostamalla alle 30-vuotiaiden työttömien nuorten työllistymiseen sekä laajentamalla työvalmennuspalvelut koskemaan kaikenikäisiä.

Maahanmuuton osalta säästöpaketti esittää kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta tehdyn sopimuksen tauolle laittamista ja resurssien kohdentamista ukrainalaisten kotouttamiseen.

Talousarvioon tälle vuodelle varattu kotouttamisohjaajan resurssi esitetään jätettävän täyttämättä, jolloin myös jatkossa Orimattilassa olisi yksi yhteinen maahanmuuttokoordinaattori Hollolan ja Heinolan kanssa.

Työllisyysasteen nostamiseen tähdätään muun muassa panostamalla alle 30-vuotiaiden työttömien nuorten työllistymiseen sekä laajentamalla työvalmennuspalvelut koskemaan kaikenikäisiä. Koulutus- ja valmennuspalveluita pyritään myös parantamaan.

Elinvoimaan esityksessä satsataan muun muassa kaavoittamalla uusi yritystontteja, hankkimalla maata sekä hyödyntämällä paikallista ja alueellista kehitystä.

Uusiutuvan energian kehittymistä ja hyödyntämistä edistetään ja ratkaisuja Tuuliharjan teollisuusalueen kehittämiseksi ja eritasoliittymän saamiseksi etsitään. Hankinnoissa pyritään hankintalain puitteissa huomioimaan paikallinen tarjonta.