Suunnittelutoimisto Rambollin selvitysten mukaan kierrätystoimintaa on yritysmaailman näkökulmasta paras tehdä Hollolan Kehätien alueella.

Kierrätystoimintaa tekevien yritysten näkökulmasta paras paikka Lahden seudun kierrätyspuistolle olisi Hollolan Kehätien alue. Sen vahvuutena on sijainti Lahden lähellä ja logistiikan mahdollisuudet. Toiseksi paras paikka olisi Orimattilan Loukkaanmäki Hollolan rajan kupeessa. Kierrätyspuiston paikkavaihtoehtoja tarkasteltiin yritystoiminnan näkökulmasta kuntien ja Ladecin tilaamassa selvityksessä.

Lue lisää digilehdestä.