Kuivannon päiväkodin lapsia retkellä koulun lähimetsässä. – Kuva vuodelta 2005.

Kuivannon koulun kiinni pistäminen kevätlukukauden 2025 jälkeen sulkee myös koulun tiloissa toimivan päiväkodin. Siellä on hoidossa 21 lasta.

Koulun ja päiväkodin lakkautukset sisältyvät molemmat kaupungin talouden tasapainottamista valmistelleen ohjausryhmän esitykseen, joka on kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina.

Kuivantolaisille perheille aiotaan tarjota tilalle palveluseteleitä yksityisiin päiväkoteihin.

Päiväkodin sulkeminen pienentää kaupungin menoja lähes 350 000 euroa vuositasolla. Toisaalta palveluseteleihin kuluu liki 150 000 euroa vuodessa, joten todelliseksi säästöksi jää noin 200 000 euroa.

Kaupungin keskustassa Kotiseututiellä sijaitseva 33 lapsen Lilliputti-päiväkoti suljetaan ja Virenojan koulun esiopetusryhmä lakkautetaan jo tänä vuonna. Lilliputin lapset siirtyvät keskustan muihin päiväkoteihin.

Näiden kolmen muutoksen johdosta varhaiskasvatuksen henkilöstötyövuosien määrä laskee tämän ja ensi vuoden aikana yhteensä reilulla 13:lla.

Myös Vuorenmäen koulun yhteydessä toimivan päiväkodin kohtalo on vaakalaudalla. Koulu saatetaan sulkea vuonna 2027 ja samalle vuodelle tasapainotusohjelmaan on kirjattu päiväkodin kohdalle kryptisesti sanat ”tarkistuspiste ja suunnitelma”.

Päiväkotiverkostoon on tulossa isoja muutoksia niin ikään kaupungin keskustassa. Vuosina 2027–28 yhdistetään Myllylän ja Lintulan päiväkodit. Sitä ennen laajennetaan Myllylän päiväkotia. Vuosina 2028–29 toisiinsa sulautetaan Peltolan ja Koivikon päiväkodit. Keskustaan jäisi näin kaksi isoa päiväkotia.

Varhaiskasvatuksesta vähenee myös kaksi perhepäiväkotiryhmää perhepäivähoitajien eläköitymisen kautta.