Virenojan koulun ovet halutaan sulkea vuonna 2029 kevätlukukauden jälkeen. Sitä ennen kouluun ollaan kuitenkin siirtämässä syksyllä 2025 lakkautettavan Kuivannon koulun oppilaat. – Virenojan koululaisia vuonna 2019 otetussa kuvassa. KUVA: JUHO KIURU

Orimattilan kaupungin tasapainotusohjelmaan sisältyvä ”palveluverkon roadmap” eli tiekartta on hiuksia nostattavaa luettavaa. Sen mukaan koulujen karsiminen ei suinkaan pääty tapetilla tällä hetkellä olevien Luhtikylän, Kuivannon ja Järvikunnan kyläkoulujen sulkemiseen vuosina 2024–26 vaan lahtipölkylle talutetaan vielä kolme muutakin koulua.

Tasapainotusohjelma on ensi maanantaina kaupunginhallituksen käsittelyssä. Lopullisesti siitä päättää kaupunginvaltuusto.

”Roadmapissa” esitetään, että vuonna 2027 pistetään kiinni Artjärven Vuorenmäen koulu ja vuosina 2028–29 Tönnön sekä Virenojan koulut. Vuorenmäen koululaiset siirrettäisiin Myllylän kouluun, Virenojan oppilaat Pennalan ja Tönnön oppilaat Jokivarren kouluun. Vuorenmäellä olisi lakkautushetkellä 49, Tönnössä 78 ja Virenojalla 82 oppilasta.

Alakoulujen sulkemisen lisäksi kaikkien Orimattilan yläkoululaisten opetus aiotaan keskittää yhteiskouluun vuosina 2026–27. Se tarkoittaa koulun vaihtoa noin 170:lle Jokivarren koulun 7.–9. luokkien oppilaalle. Samassa yhteydessä ”irtisanottaisiin tai tarkistettaisiin” yhteiskoulua koskeva Myrskylän yläkoululaisten opetussopimus.

”Roadmapin” esitysten toteuttaminen ei tuo pelkästään säästöjä. Se edellyttää, että Jokivarren koulu peruskorjataan vuosina 2026–29 ja Pennalan koulua peruskorjataan sekä laajennetaan vuosina 2028–29.

Opetuspuolella aiotaan myös vähentää koulunkäynnin ohjaajien määrää ja leikata Jokivarren koulun, yhteiskoulun ja Erkko-lukion tuntikehyksiä. Se tarkoittaa sitä, että näissä kouluissa opetusryhmien koot kasvavat ja valinnaisaineiden tarjonta kapenee.

Lisäksi henkilökohtaisten tietokoneiden hankinta kaikille kaupungin 6.–9.-luokkalaiselle keskeytetään ja opetusmateriaalien hankintaan varattuja määrärahoja leikataan.