Nykyisestä kaupunkikehitysjohtajasta Kari Setälästä on tulossa Orimattilan elinvoimajohtaja.

Hyvinvointitoimiala pilkotaan talouden tasapainotusohjelmaan sisältyvässä uudessa organisaatiomallissa, kuten Orimattilan Sanomat kertoi jo alkuvuodesta. Hyvinvointia, osallisuutta ja liikuntaa koskevat tehtävät siirretään sivistystoimeen, liikuntapaikkojen hoito puolestaan konsernitoimialalle.

Nykyinen hyvinvointijohtajan virka poistuisi kokonaan kaupungin organisaatiosta.

Lisäksi elinvoimapuoli sulautetaan yhteen nykyisen teknisen toimen kanssa ja teknisestä toimesta taas  siirretään nykyinen tilapalvelu konsernihallinnon alaisuuteen.

Uudessa organisaatioesityksessä kaupungissa on vain sivistys-, konserni- ja elinvoimatoimialat. Sivistystoimialaa johtaisi sivistysjohtaja Mika Silvennoinen, konsernitoimialaa hallintojohtaja Lilli Peltonen ja elinvoimatoimialaa nykyinen kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä, josta on tulossa elinvoimajohtaja.

Kolmen jäljelle jäävän toimialajohtajan yläpuolella olisi kaupunginjohtaja Kalle Larsson.

Organisaatiomallissa on haluttu selkiyttää kaupungin nykyistä pomohimmeliä.

Sivistysjohtajan alaisuudessa työskentelisivät jatkossa varhaiskasvatuspäällikkö, opetuspäällikkö sekä  vapaa-aika- ja hyvinvointipäällikkö. Viimeksi mainitun työkenttä olisi todella lavea, sillä siihen kuuluisivat kulttuuri-, kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja senioripalvelut, osallisuus sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Hallintojohtajan alaisuuteen on esitetty neljä päällikkötason pomoa: talous-, henkilöstö-, toimitila- ja hallintopäälliköt. Hallintopäällikön virka on kokonaan uusi ja jatkossa kaupungissa olisi siis sekä hallintojohtaja että hallintopäällikkö.

Elinvoimatoimessa olisi viisi päällikköä tai muuta saman tason pomoa, ilmeisesti ainakin elinkeinopäällikkö, maankäyttöpäällikkö, yhdyskuntatekniikan päällikkö ja johtava rakennustarkastaja.

Tasapainotusohjelmassa esitetään myös kolmen uuden asiantuntija-tittelillä olevan työntekijän rekrytoimista. He olisivat erikoistuneet hankintoihin, tietohallintoon ja elinvoimaan.

Tasapainotusohjelmasta ei käy ilmi, paljonko uuden hallintopäällikön ja kolmen asiantuntijan pestaaminen lisää kaupungin menoja vuositasolla. Kyse on joka tapauksessa sadoista tuhansista euroista.

Kaupungin johtoryhmäkin uusiutuu ensi vuoden alusta lukien, jos esitys menee läpi. Siihen kuuluisivat jatkossa kaupunginjohtajan lisäksi sivistysjohtaja, hallintojohtaja, elinvoimajohtaja, henkilöstöpäällikkö, talouspäällikkö ja viestintäpäällikkö.