Yhden valmistuskeittiön mallissa Käkelän ja Pennalan valmistuskeittiöt lakkaisivat kesällä 2027 uuden valmistuskeittiön myötä.

Yhden valmistuskeittiön malliin siirtyminen ja henkilöstövähennykset eläköitymisten kautta ovat kaupungin säästöpaketissa merkittävimmät ruoka- ja puhtauspalveluihin kohdistuvat esitykset.

Ruokapalveluissa säästöjä tuovat lisäksi ateriamäärien väheneminen ruokailijamäärien laskiessa sekä ruokahävikin vähentäminen.

Esitetyssä yhden valmistuskeittiön mallissa investoitaisiin uuteen kesällä 2027 valmistuvaan valmistuskeittiöön, joka sijaitsisi Jokivarren koulun tontilla osana uutta monitoimitaloa. Samalla luovuttaisiin Käkelän ja Pennalan valmistuskeittiöistä. Valmistuskeittiöinvestoinnin kustannusarvio on 1,2 miljoona euroa.

Uuteen valmistuskeittiöön kaavailtu kylmävalmistusmenetelmä mahdollistaisi jakelukeittiöiden ottaa vastaan ruokia kerralla useamman päivän ajalta, jolloin ateriahinnat laskisivat kuljetuskulujen vähenemisen myötä.

Ruoka- ja puhtauspalveluissa säästöjä on haalittu kasaan myös henkilöstövähennyksillä. Jos palveluverkko sallii, eläköityvien työntekijöiden tilalle ei myönnettäisi uusia täyttölupia.
Kuluvalle vuodelle henkilövähennys on esityksessä 2–3 henkilötyövuotta. Säästöksi on laskettu puolelta vuodelta 50 000 euroa.
Vuonna 2025 väki vähenee yhdeksän henkilötyövuoden verran. Neljälle vapautuvalle paikalle ei tultaisi myöntämään täyttölupaa. Tällöin ensi vuoden säästöksi, vuoden 2024 henkilötyövuosivähennys mukaan luettuna, on laskettu 245 000 euroa. Jotta suunniteltu henkilöstövähennys on mahdollinen, se vaatii kuitenkin palveluverkon supistumista.

Säästöjä on laskettu kertyvän myös oppilasmäärien vähentyessä. Aterioiden määrä putoaa vuodesta 2024 vuoteen 2029 noin 25 prosenttia, joka tarkoittaa vuositasolla noin 100 000 ateriaa.