Kirjoituskone ja puhelin. Siinä tärkeimmät työkalut Pitäjäsanomien aloittaessa toimintansa 1951. Pöydän takana lehden perustaja Valdemar Hakama.

Orimattilan Sanomat täyttää tänä syksynä 72 vuotta.
Paikallislehden ensimmäinen numero ilmestyi syyskuun 27. päivänä 1951. Pitäjäsanomat Osakeyhtiön perustivat Valdemar ja Eeva Hakama Orimattilasta sekä Reino Räsänen Lahdesta.
Lehden päätoimittajina ovat toimineet Valdemar Hakama 1951-1976, Kullervo Hakama 1976-1984, Vesa Näveri 1984-2013, Kullervo Hakama uudelleen 2013-2020 ja Anna Hakama 2021-.

Toimitusjohtajina ovat olleet Reino Räsänen 1951-1953, Valdemar Hakama 1953-1977 ja Kullervo Hakama vuodesta 1977. Yhtiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Kullervo Hakama, varapuheenjohtajana Jorma Oesch sekä jäseninä Anna Hakama, Lauri Hakama ja Arto Henriksson.

Lehti aloitti nimellä Pitäjäsanomat, jona moni peruslukija tuntee sen vieläkin. Alkuun lehti ilmestyi kerran viikossa, mutta siirtyi jo syksyllä 1953 kaksipäiväiseksi. Kolmipäiväisyyteen siirtyminen tapahtui syksyllä 1972 ja takaisin kaksipäiväisyyteen siirryttiin kevättalvella 2018. Nimenmuutos ajoittui vappuun 1986. Uusi nimi sijoitti lehden Suomen kartalle ja toisaalta Orimattilasta alettiin puuhata tosissaan kaupunkia. Tulevassa kaupungissa ilmestyvä Pitäjäsanomat ei oikein sopinut, vaikkakin nimi oli neutraali levikkialueen muita kuntia: Artjärveä, Myrskylää ja Pukkilaa ajatellen. Vanha nimi jäi kuitenkin elämään yhtiön nimessä. Orimattilan Sanomia julkaisee Pitäjäsanomat Oy. Yhtiössä on 11 vakituista työntekijää.

Lehden perustaminen sijoittuu aikaan, jolloin paikallislehtiä alkoi syntyä kasvavalla nopeudella ja 1970-luvulle tultaessa jo koko maan kattaen. Sotakorvaukset oli maksettu ja säännöstelystäkin päästy suurin piirtein. Oli aikaa hyvinvoinnille, jota oma paikallislehti vissillä tavallaan edusti.

Lehti aloitti toimintansa Käkelänkujan kulmilla omakotitalon yhdessä huoneessa, johon ahtautui kaksi toimittajaa ja konttoristi. Kesästä 1983 lähtien lehtitalo on ollut osoitteessa Erkontie 17. Samalla paikalla on sijainnut Eerakkalan talo, josta ovat lähtöisen Erkon veljekset, mm. maan suurimman päivälehden Helsingin Sanomien isä Eero Erkko.